Over ons

VOF zelf denken doen is opgericht door Wijnand Zwart en Maaike Moulijn.  Ons levensdoel is steeds zelfvoorzienender te leven. Bijvoorbeeld door zelf energie op te wekken, (energiezuinige) voertuigen te bouwen en door zoveel mogelijk te leven van eigen moestuin. Waarom? Omdat wij denken dat door een eeuwenlange tendens van specialisatie vervreemding de grootste bedreiging van ons bestaan is geworden. We zijn vervreemd geraakt van ons voedsel (waar komt het vandaan, wat zit erin, wie heeft het gemaakt?), van de producten die we gebruiken, van de kleding die we dragen, maar ook van de mensen om ons heen (wie wonen er bij mij in de buurt, hoe gaat het met ze?). Hierdoor gaat er een hoop mis (zoals duidelijk wordt door voedselschandalen), wordt misbruik van dieren en mensen onzichtbaar (zoals kinderarbeid en de vee-industrie). Ook weten we vaak niet wat we eigenlijk gebruiken en hoe het gerepareerd kan worden, waardoor verspilling op de loer ligt. In de zorg en ondersteuning laten we steeds meer over aan “professionals” omdat we zelf niet (denken te) weten hoe we hulp kunnen bieden (“onbeholpen burgerschap”), waardoor de zorgkosten onbetaalbaar dreigen te worden.

Ons motto: bedenk en doe het zelf, dan wordt het beter. Niet omdat we denken dat we het beter weten dan specialisten maar wel omdat dan beter maatwerk en meer betrokkenheid wordt gerealiseerd. Dat geldt voor alles: techniek, voedsel, zorg, onderwijs. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Meer zelf doen en minder afhankelijk zijn van (meestal welwillende maar soms ook op winstbeluste) professionals en bedrijven, helpt volgens ons om een aantal fundamentele knelpunten in onze samenleving op te lossen.Terug naar de homepage